درآمدزایی، ناشران

چگونه آینده‌ی درآمدزایی اپلیکیشن خود را پیش‌بینی کنیم؟ (قسمت اول)

در این قسمت به معرفی تجزیه و تحلیل براساس پیش‌بینی‌ها و روش محاسبه ارزش طول عمر مشتری می‌پردازیم.
یک‌شنبه 4 مارس 2018

روش‌های درآمدزایی در اپلیکیشن‌ها

گزارشی مبنتی بر روش های درآمد زایی در اپلیکیشن ها را به صورت اینو گرافی مورد بررسی قرار خواهیم داد.
دوشنبه 19 دسامبر 2016
اشتراک در درآمدزایی، ناشران