محتوا سازی

محتواسازی چیست و چه بلایی سر سواد بشری می‌آورد؟

کانتنت مارکتینگ ( content marketing) به معنای تولید محتوای سایت ارزشمند به منظور تشویق و ترغیب مشتریان می‎باشد که با این کار حس آزادی عمل به مشتری داده می‎شود.
دوشنبه 8 اوت 2016
اشتراک در محتوا سازی